εργασίες σιδηροδρομικής γραμμής
εργασίες σιδηροδρομικής γραμμής

Στελέχη - Εξοπλισμός

  • Έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι
  • Εργοδηγοί με εξειδίκευση σε σιδηροδρομικά έργα
  • Χειριστές μηχανημάτων βαρέως τύπου
  • Σιδηροδρομικές τσάπες
  • Συρμοί σκυροβάγονων
  • Μηχανές έλξης
  • Όλα τα απαραίτητα μικροεργαλεία και εξοπλισμός για σιδηροδρομικές εργασίες